09/357 75 21

directie@vbs-bijenkorf.be

Akkerken 2, 9940 Sleidinge

Leerlingenraad

VRIJE BASISSCHOOL DE BIJENKORF

Leerlingenraad

Op onze school bestaat een leerlingenraad.

Ze vertegenwoordigen de leerlingen van De Bijenkorf.

Ongeveer maandelijks komen ze samen om activiteiten te organiseren, nieuwe ideeën naar voor te brengen, …

Copyright © 2024 Web en Meer. All Rights Reserved.