We kijken uit naar...

KAASAVOND 'TAKE-AWAY'

Zaterdag 17 oktober

Bestellen kan hier!

Of via www.debijenkorfwebshop.jouwweb.be

 

 

... de eerste peuterkijkdagen van dit schooljaar op 

  • vrijdag 20 november tussen 16 uur en 18uur.
  • zaterdag 21 november tussen 10 uur en 12 uur.
Geachte ouders,
Ik wil alle (groot)ouders en kinderen bedanken voor het strikt opvolgen van de afgesproken regels :
- alle volwassenen dragen een mondmasker bij het afzetten en ophalen van de kinderen
- we proberen voldoende afstand te houden van elkaar
- we blijven niet hangen in de omgeving van de ingang (groen hek)
- kinderen ontsmetten de handen bij het aankomen op school (na 08.20 uur gaan de kinderen van de lagere school rechtstreeks naar de klas om daar aan de ingang van de klas de handen te ontsmetten. Zo gaat het vlugger aan het groene hek en krijgen we geen file aan de ingang van de school)
Tot onze spijt mogen we geen ouders toelaten op het schooldomein (ook niet tijdens de voor- en naschoolse opvang). De ouders mogen wel rechtstreeks naar Den Orbit gaan om daar hun kind af te zetten.
Wanneer u (of uw kinderen) symptomen vertonen, vragen wij om contact op te nemen met de huisarts. Zij kunnen beter inschatten in hoeverre een test nodig is of het al dan niet thuis blijven van school nodig is.
Het spreekt voor zich dat wij geen onnodige risico's nemen in het belang van de volledige school.
Binnenkort (of nu reeds) zijn er kinderen die verkouden zijn (neusverkoudheid). Deze kinderen mogen zeker naar school komen.
Wanneer we echter vaststellen dat kinderen koorts hebben, misselijk zijn, hoofdpijn hebben, ... (symptomen van corona), zullen wij u contacteren om hen te komen ophalen.
Het is dan raadzaam om een dokter te raadplegen.
We beseffen maar al te goed dat dit niet altijd gemakkelijk is en hopen dan ook op jullie begrip.
Om de spreiding aan de schoolomgeving zoveel als mogelijk te garanderen, hebben we gekozen voor die verschillende uitgangen.
Behalve op vrijdag (wekelijkse markt) is er voldoende parkeerplaats op het dorpsplein.
Op vrijdagmorgen kan u ook steeds gebruik maken van de parking achter C.C. De Stroming. Dit is ongeveer 4' stappen tot aan de school.
Momenteel proberen wij ervoor te zorgen dat er voor 't Klokhuis een kiss-en-ride zone komt. Nu is daar een parkeerverbod wegens de werken in de Dellaertsdreef en het feit dat de vrachtwagens voor Calcutta voorbij de school moeten passeren.
Wij houden jullie verder op de hoogte, maar vragen toch om mee te helpen aan een verkeersveilige schoolomgeving.
De parking voor onze school wordt overwegend gebruikt voor personeelsleden. Soms maken (groot)ouders hiervan gebruik. Dit is geen enkel probleem wanneer dit is om kinderen te laten in- of uitstappen bij het begin of einde van een schooldag.
Proberen jullie ook zo dicht mogelijk te parkeren tegen het voetpad ? Zo kunnen er steeds mensen op- en afrijden, zonder dat 1 auto alles blokkeert. Binnenkort proberen we de parkeerplaatsen af te bakenen, zodat het duidelijker is waar kan geparkeerd worden.
Op vele momenten worden grootouders ingeschakeld om kinderen af te zetten of op te halen aan onze school. Geven jullie deze richtlijnen ook aan hen door ?
Ook onze kinderen dragen allemaal een fluo-jasje. Je kan nog steeds een fluo-jasje met embleem van de school verkrijgen (mits betaling wanneer het kwijtgespeeld is) of gratis omruilen wanneer het te klein is geworden.
Samen komen we erdoor !
menu van de maand
jaarkalender
snelnieuws

Vrije Basisschool De Bijenkorf. Mogen we ons even voorstellen ?

De Bijenkorf is een knusse en fijne school met een groot hart ! Elk uniek kind verdient zo'n unieke school.

Een springlevendige, gezellige school als de Bijenkorf kleurt ook het web door zijn aanwezigheid.
Om van deze plek een echte ontmoetingsruimte te maken, zijn creatieve en expressieve bijdragen steeds welkom.
U kunt onze site best ontdekken door u te laten gidsen doorheen de verschillende menu's.
Het Bijenkorfteam wenst u alvast veel plezier op de "zwermtocht" doorheen onze school !