Volgende week vrijdag 12 juni (16.30 - 18.00 uur) en zaterdag 13 juni (10.00 - 12.00 uur) organiseren wij een opendeurdag op afspraak. Dit omwille van de corona-maatregelen is het verplicht om een afspraak te maken om uw zoon of dochter in te schrijven voor komend schooljaar.
Door het naleven van onderstaande maatregelen kunnen wij alles vlot laten verlopen :
  • Zo vragen wij om als volwassene een mondmasker te dragen bij bezoek aan onze school.
  • Wij zullen jammer genoeg geen hand kunnen geven om jullie te verwelkomen.
  • Ook kunnen wij geen drankje aanbieden wat we in andere tijden heel graag doen.
  • Uw kleuter is welkom en zal zeker in de peuterklas een kijkje mogen nemen.
  • Je kan de school binnenkomen via het groene hek via de Schoolstraat.
  • Bij aankomst op school vragen wij om de handen te ontsmetten aan de zuil die voor het hek staat opgesteld.
Wij zullen en kunnen u (met uw kleuter) ontvangen na het vastleggen van een uur.
Via onderstaande link kan u een afspraak maken. Vergeet niet de naam van uw zoon of dochter te noteren zodat wij weten wie we mogen verwelkomen.
Er zullen enkele collega's klaarstaan om u de nodige uitleg te geven.
Past het niet op om een van deze momenten langs te komen dan kan u dit laten weten via kerende mail (directie@vbs-bijenkorf.be) of telefonisch (09/357 75 21) . Ik neem daarna persoonlijk contact op om een afspraak te maken. (geef uw telefoonnummer door waarop ik u kan bereiken)
Heeft u verder nog vragen aarzel dan niet om deze te stellen.

Informatie over het coronavirus COVID-19 in onze scholengemeenschap (SEPTEM)

Beste ouders,

Opnieuw zijn wij bijzonder verheugd u te kunnen meedelen dat

· vanaf dinsdag 2 juni de kleuterklassen kunnen starten voor alle kleuters. De kleuters worden alle dagen op school verwacht, dus ook op woensdag.

· De kinderen van de lagere klassen (1ste tot en met 6deleerjaar) komen 4 volle dagen naar school vanaf vrijdag 5 juni. (Op woensdagvoormiddag is er GEEN les en wordt er enkel noodopvang voorzien voor die kinderen die niet kunnen thuis blijven.)

De veiligheid van alle kinderen en personeel is een absolutebasisvoorwaarde bij de tweede heropstart van onze school.

We blijven als school ons draaiboek verder hanteren waarin alle maatregelen, die werden getroffen, zijn opgesomd :

- buiten de klaslokalen voldoende fysieke afstand (van 1,5 m) bewaren

- een correcte toepassing van handhygiëne

- daarenboven werden alle noodzakelijke beschermingsmiddelen aangekocht, voor alle personeelsleden.

Zowel in de kleuterschool als in het 3de, 4de en 5de leerjaar zal de eerste dagen de nadruk liggen op het aanleren van een correcte handhygiëne. Bovendien zullen de leerkrachten bijzonder veel aandacht hebben voor het welbevinden van de kinderen, door hen onder meer te laten vertellen hoe ze de periode van de lockdown hebben beleefd.

Hieronder vindt u de organisatie van onze school en enkele praktische afspraken. Wij vragen u deze richtlijnen nauwgezet te volgen. Samen blijven we gezond.

Organisatie van de kleuterschool :

Alle kleuters zijn vanaf dinsdag 2 juni opnieuw welkom op onze school.

· Er wordt geen enkele ouder toegelaten op de speelplaats !

· Bij voorkeur vragen wij om uw kleuter naar school te brengen tussen 08.30 en 08.45 uur, want dan mogen ze direct naar de klas gaan, waar de kleuterleidster hem/haar met open armen zal opwachten.

o We hebben toestemming van de onderwijsinspectie om de begin- en einduren van de verschillende bubbels/klassen aan te passen om zo de drukte aan de schoolpoort te spreiden. De kleuterklassen starten dan officieel om 08.45 uur, omdat de lagere school start om 08.30 uur.

o De kleuters die reeds vroeger op school zijn, tussen 08.15 uur en 08.30 uur, worden opgevangen op de kleuterspeelplaats door een kleuterleidster.

o Kleuters die voor 08.15 uur op school zijn, worden opgevangen in de (betalende) voorschoolse opvang van de gemeente (Den Orbit) en moeten daar afgezet worden.

· We eindigen de schooldag in de kleuterschool om 15.30 uur.

o Leerlingen van de lagere school die een broer of zus hebben in de kleuterschool, kunnen om 14.45 uur (1ste en 2deleerjaar), 15.00 uur (3de en 4de leerjaar) of 15.15 uur (5deen 6de leerjaar) op het einde van hun lesdag en bij het naar huis gaan, hun broer of zus ophalen in de kleuterschool.

o Ook naschools worden ouders niet toegelaten op de speelplaats om hun dochter of zoon op te halen aan de klas.

o Aangezien de middagpauze voor de kleuterschool korter is en we in 3 kleuterbubbels werken, vragen wij om alle kleuters op school te laten picknicken (met water in een eigen drinkfles). Zowel Annie als Els zijn opnieuw van de partij om alle kleuters de nodige aandacht te geven bij het eten.

o Op het einde van een kleuterlesdag kan u uw kleuter ophalen aan het groene hek om 15.30 uur. Alle kleuters komen naar de speelplaats van de lagere school en wachten daar tot wanneer ze worden opgehaald.

o Uw kleuter kan in de naschoolse (betalende) opvang blijven. Hiervoor dient u wel in te schrijven via de link van de gemeente. https://www.evergem.be/noodopvang

· Met alle kleuterleidsters hebben we afgesproken dat het vieren van een verjaardag belangrijk is en blijft. Daarom mogen de kleuters iets meebrengen dat individueel per kind is verpakt. Zelfgemaakte cake, taart,… kunnen we tijdelijk niet toelaten alhoewel wij jullie inspanningen hiervoor enorm waarderen en weten te smaken.

· Alle speeltijden in de voor- en namiddag alsook de middagpauze worden in bubbels georganiseerd. We hebben 3 bubbels gemaakt.

§ Kabouterklas en Dikkie Dikklas

§ Julesklas en Kikkerklas

§ Drakoklas en Tita Tovernaarklas

· Heeft u nog vragen, dan kan u steeds terecht via mail of telefonisch bij de kleuterleidster of de directeur. Wij helpen u met plezier verder.

Organisatie van de lagere school :

Volgende afspraken zijn gemaakt :

Op dinsdag 2 en donderdag 4 juni zijn er nog lessen voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar volgens de reeds vroeger afgesproken momenten. Dus halve klasgroepen. Opgelet ! wijziging ivm met wat reeds is afgesproken in een vorige mail ! Op dinsdag 2 juni komt er 1 groep naar de school. De andere groep komt op donderdag 4 juni.

Op vrijdag 5 juni juni starten we in de lagere school terug met fysieke lessen op school (volledige klasgroepen). De effectieve lesuren in de voor- en namiddag worden hieronder meegedeeld.

Er wordt dit jaar geen naschoolse studie meer georganiseerd, alsook geen warme maaltijden meer geserveerd. Remgeld wordt wel nog aangerekend. Dus ieder kind dat op school blijft, brengt een picknick mee (eten en eigen drank, bij voorkeur in herbruikbare fles (frisdranken worden niet toegelaten). Zorg voor voldoende water bij warm weer.

Het begin van een schooldag :

· Tot 08.00 uur is er voor de leerlingen van de lagere school betalende ochtendopvang door de medewerkers van de gemeente (in Den Orbit).

· Tussen 08.00 uur en 08.15 uur blijven de kinderen op de speelplaats. Bij voorkeur worden de kinderen tussen 08.15 uur en 08.30 uur afgezet op school !

· Vanaf 08.15 uur mogen de kinderen rechtstreeks (zonder ouders) naar de klas gaan.

Het einde van een schooldag voor de lagere school :

· Per dag behouden wij het aantal voorziene lestijden, maar de middagpauze wordt ingekort tot een minimum van 1 uur. We starten de lessen 's morgens om 08.30 uur. De einduren zijn per leerjaar verschillend om de drukte op het einde van een schooldag te spreiden :

o het 1ste en 2de leerjaar beëindigt de lessen om 14.45 uur. (Opgelet ! Dit betekent een wijziging voor het 2de leerjaar, dat nu samen met het 1steleerjaar op hetzelfde moment de lessen zal beëindigen.)

o het 3de en 4de leerjaar beëindigt de lessen om 15.00 uur

o het 5de en 6de leerjaar beëindigt de lessen om 15.15 uur

o Dit zijn de (voorlopige) einduren waarop uw dochter of zoon kan opgehaald worden na de lesdag.

o Kinderen die alleen te voet of met de fiets naar huis mogen, moeten een goedkeuring hebben van de ouder(s) voor de volledige periode waarop het einduur van de lessen wordt aangepast (een geschreven briefje of een nota in de schoolagenda waarin u als ouder de toestemming geeft om direct na het afwijkend einduur van het welbepaald leerjaar naar huis te fietsen of te wandelen).

o Alle andere kinderen blijven op school tot wanneer ze worden opgehaald. De naschoolse opvang door de mensen van de gemeente start vanaf 15.50 uur. Hiervoor dient u wel in te schrijven via de link van de gemeente. https://www.evergem.be/noodopvang

Noodopvang in de lagere school op woensdagvoormiddag :

· Op woensdagvoormiddag is er geen les en wordt er noodopvang georganiseerd. Hiervoor is inschrijven verplicht via de link van de gemeente.

Om alle veiligheidsmaatregelen toe te passen, hebben we enkele noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd :

· Er is maar één toegang tot de school (Schoolstraat - groen hekken). De rode poort in ‘t Akkerken wordt tot eind juni afgesloten voor iedereen.

· Er zal veel extra aandacht gegeven worden aan het handen wassen en ontsmetten.

· Vooraleer de kinderen de school of een (klas)lokaal binnen gaan, wordt ontsmettingsgel voorzien. Dus ieder kind (en personeelslid) moet haar/zijn handen ontsmetten vooraleer de school of het (klas)lokaal binnen te gaan.

· Alle personeelsleden zullen een mondmasker dragen op de speelplaats, in de klas wanneer ze tussen de lessenaars van de leerlingen lopen om bij te sturen waar nodig. Er zal geen mondmasker gedragen worden wanneer de leerkracht les geeft aan het bord.

· We hechten veel belang aan het voldoende afstand bewaren bij het begin en het einde van de schooldag. Er werden witte blokjes geschilderd op de oprit om aan te geven hoeveel afstand we moeten respecteren.

· In de gangen en de traphallen is er eenrichtingsverkeer voorzien, aangeduid met verkeersborden.

· Er zijn aparte speeltijden voor de 1ste, 2de en 3degraad.

· We durven een eis stellen om niet aan de schoolpoort te blijven hangen (kinderen direct afzetten en vertrekken, kinderen ophalen en direct vertrekken).

· Enkel kinderen (en personeelsleden) worden toegelaten op het schooldomein ! (groot)Ouders worden NIET toegelaten op het schooldomein.

· Meer ouders zullen aan de schoolpoort hun kind brengen en/of ophalen. Wij durven dan ook te vragen om een mondmasker te dragen bij het ophalen en afzetten van uw dochter of zoon.

· Er wordt tijdelijk geen gebruik gemaakt van de koek- en fruitmanden. Alles wordt in de schooltas gehouden.

· Er zal extra aandacht gegeven worden aan het tijdig en veelvuldig verluchten van de (klas)lokalen. Indien mogelijk zullen de ramen en de deuren open staan tijdens het lesgeven.

· De buitendeuren (toilet, gang, branddeuren) worden iedere dag geopend en blijven openstaan. Op deze manier moeten de kinderen de deurklinken niet gebruiken.

· Alle stoffen handdoeken werden verwijderd en vervangen door papieren handdoeken.

· Het onderhoudspersoneel staat paraat om met bijzondere zorg het onderhoud en de hygiëne binnen de school voor hun rekening te nemen en extra aandacht te hebben voor het ontsmetten van trapleuningen, klinken, lessenaars, computers, toiletten, lavabo's, ...

Speeltijden en middaglunch :

· Omdat de speeltijden op verschillende momenten worden voorzien, hebben we veel speelruimte tijdens de speeltijden. Ook tijdens de middaglunch zijn er gesplitste onderbrekingen van de lessen, waardoor de kleuters, de kinderen van de 1ste graad, 2de graad en 3de graad niet in contact komen met elkaar.

· 's Middags brengen de kinderen een eigen lunch mee. Er worden dit schooljaar geen warme maaltijden meer geserveerd. Bij voorkeur vragen wij om het drinken in een herbruikbare fles mee te brengen (frisdranken worden niet toegelaten). Zorg voor voldoende water bij warm weer.

· Het drinkfonteintje is buiten werking gesteld. Voldoende water meebrengen is de boodschap.

Zieke kinderen of kinderen die ziek worden op school :

· Zieke kinderen horen thuis en worden niet toegelaten op school !

· Indien een kind ziek wordt op school, worden de ouders opgebeld en gevraagd om het kind onmiddellijk op te halen (de temperatuur zal genomen worden).

· Het kind zal opgevangen worden in een apart lokaal (onder toezicht van een volwassene).

Verder verloop van de voor- en naschoolse opvang :

De gemeente vraagt om nog steeds in te schrijven wanneer uw dochter of zoon naar de voor- of naschoolse opvang moet komen. Dit kan met onderstaande link.

https://www.evergem.be/noodopvang

Belangrijke info voor iedereen :

· Mogen wij vragen om uw dochter/zoon op voorhand van deze maatregelen op de hoogte te brengen.

· Het zal niet mogelijk zijn om naschools een fysiek oudercontact te laten plaatsvinden. We proberen zoveel mogelijk alles via mail of telefoon te organiseren.

De 2de heropstart van onze school voor de kleuters en het 3de, 4de en 5deleerjaar is mogelijk dankzij een fijne opbouwende samenwerking en de vele extra inspanningen van zoveel mensen : leerkrachten, administratie, toezicht en onderhoudspersoneel, preventieadviseur, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en de onderwijsinspectie.

Samen staan we sterk tegen corona en wil ik als directeur nogmaals iedereen bedanken voor deze grote inzet. Het zijn hectische tijden.

Heeft u vragen, dan kan u deze steeds via mail of telefonisch stellen. Wij proberen zo goed mogelijk een antwoord te geven en te helpen waar mogelijk.

Met vriendelijke groeten,

schoolbestuur, directeur Peter Van Hulle en alle personeelsleden van Vrije Basisschool De Bijenkorf

directeur Peter Van Hulle

Vrijdag 12/6/2020 16 uur – 18 uur en zaterdag 13/6/2020 10 uur – 12 uur.

menu van de maand
jaarkalender
snelnieuws

Vrije Basisschool De Bijenkorf. Mogen we ons even voorstellen ?

De Bijenkorf is een knusse en fijne school met een groot hart ! Elk uniek kind verdient zo'n unieke school.

Een springlevendige, gezellige school als de Bijenkorf kleurt ook het web door zijn aanwezigheid.
Om van deze plek een echte ontmoetingsruimte te maken, zijn creatieve en expressieve bijdragen steeds welkom.
U kunt onze site best ontdekken door u te laten gidsen doorheen de verschillende menu's.
Het Bijenkorfteam wenst u alvast veel plezier op de "zwermtocht" doorheen onze school !