leerlingenraad

Op onze school bestaat een leerlingenraad.

Ze vertegenwoordigen de leerlingen van De Bijenkorf.

Ongeveer maandelijks komen ze samen om activiteiten te organiseren, nieuwe ideeën naar voor te brengen, ...