Werken in de Schoolstraat

Beste ouders
Ik informeer jullie graag over een wegen- en rioleringsproject dat vanaf 20 maart 2018 zal starten in de Schoolstraat. De werkzaamheden zullen 60 werkdagen duren.
Dit heeft grote gevolgen voor het verkeer rondom onze school voor voetgangers, fietsers en automobilisten.
De Schoolstraat zal tijdens de werkzaamheden tussen de kerk en de school niet toegankelijk zijn, ook niet voor fietsers en voetgangers.
Dit betekent dat er niet kan geparkeerd worden in dit deel van de Schoolstraat en dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is. Het deel van de Schoolstraat langs onze school wordt een straat met eenrichtingsverkeer (rijrichting van Calcutta naar de Weststraat blijft behouden).
Wie met de wagen komt, zal zijn wagen moeten parkeren op het dorpsplein of zal moeten rondrijden via de Dellaertsdreef. Je kan dan parkeren op de Calcutta parking of de kiss- and-ride strook aan de school gebruiken.
Mag ik met aandrang vragen om steeds de signalisatie te volgen en te respecteren, in het belang van onze kinderen. We willen niet inboeten op de veiligheid van onze leerlingen.
Wie kan, komt het best met de fiets of te voet.
Om de veiligheid te waarborgen, zal de rij die nu via de Schoolstraat naar het dorp gaat, via de Weststraat naar het dorp stappen. Kinderen van ouders die op het dorpsplein geparkeerd staan, kunnen ook mee stappen met de rij.

Onderlinge Hulp Sleidinge

We willen tijdens de advent ook denken aan mensen die het wat moeilijker hebben bij ons in de buurt. We maken feestelijke voedselpakketten voor hen. Kinderen brachten heel wat mee naar onze school. Bedankt voor dit warme gebaar.

Nieuw telefoonsysteem!

Wij schakelden over op een nieuw telefoonsysteem. Daardoor blijft enkel het telefoonnummer 09/357.75.21 voor onze school bestaan, het tweede telefoonnummer vervalt. Gelieve enkel dit nummer (09/357.75.21) te gebruiken om onze school te contacteren.