Riebe (4B) viert met zijn klasgenoten!

Riebe Roegiers uit Sleidinge werd vanmiddag samen met zijn klasgenootjes van Vrije Basisschool De Bijenkorf verrast door gedeputeerde Riet Gillis.

Riebe (10) won met zijn tekening over het klimaat een Europese tekenwedstrijd, die het Informatiepunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen al voor de vierde keer organiseerde. Riebe en zijn klasgenoten van het vierde leerjaar waren niet op de hoogte van de verrassing. De gedeputeerde gaf hen meteen ook de hoofdprijs van de wedstrijd: brooddozen met daarop de winnende tekening gedrukt.

Rommelmarkt

Beste ouders,

We bevinden ons volop in de veertigdagentijd, een tijd van stilstaan en bezinning. Daarnaast willen we ons ook solidair tonen met mensen die het minder goed hebben. In het kader daarvan krijgen een aantal klassen volgende week vrijdag bezoek van Eric Baranyanka, die vooral bekendheid verwierf als Ketnetwrapper en zanger van de KetnetBand.

Op vrijdag 5 april komt hij echter om een totaal andere reden langs. Hij komt dan in de derde kleuterklas en het eerste, tweede en derde leerjaar op bezoek in naam van Kebene Children’s Home, een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Hier willen ze een aantal van de meest hulpbehoevende kinderen een thuis geven waar zij de nodige liefde en zorg krijgen.

En onder zo een mooi project zetten we ook graag onze schouders. Daarom organiseren we op donderdag 4 april een rommelmarkt voor het goede doel, in samenwerking met de leerlingenraad. Kinderen mogen vooraf speelgoed en spullen (in goede staat) meebrengen die ze willen verkopen voor het goede doel. We verzamelen die spullen in de klas.

In de namiddag openen we onze rommelmarkt. Voor de namiddag-speeltijd zetten we samen met de kinderen enkele kraampjes op. Daarna mogen ze naar hartenlust shoppen in de kraampjes. Let op: we vragen om niet meer dan 10 euro per kind mee te brengen, liefst in stukken van 1 of 2 euro. Zo kan alles vlot verlopen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Werken in de Schoolstraat

Beste ouders
Ik informeer jullie graag over een wegen- en rioleringsproject dat vanaf 20 maart 2018 zal starten in de Schoolstraat. De werkzaamheden zullen 60 werkdagen duren.
Dit heeft grote gevolgen voor het verkeer rondom onze school voor voetgangers, fietsers en automobilisten.
De Schoolstraat zal tijdens de werkzaamheden tussen de kerk en de school niet toegankelijk zijn, ook niet voor fietsers en voetgangers.
Dit betekent dat er niet kan geparkeerd worden in dit deel van de Schoolstraat en dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is. Het deel van de Schoolstraat langs onze school wordt een straat met eenrichtingsverkeer (rijrichting van Calcutta naar de Weststraat blijft behouden).
Wie met de wagen komt, zal zijn wagen moeten parkeren op het dorpsplein of zal moeten rondrijden via de Dellaertsdreef. Je kan dan parkeren op de Calcutta parking of de kiss- and-ride strook aan de school gebruiken.
Mag ik met aandrang vragen om steeds de signalisatie te volgen en te respecteren, in het belang van onze kinderen. We willen niet inboeten op de veiligheid van onze leerlingen.
Wie kan, komt het best met de fiets of te voet.
Om de veiligheid te waarborgen, zal de rij die nu via de Schoolstraat naar het dorp gaat, via de Weststraat naar het dorp stappen. Kinderen van ouders die op het dorpsplein geparkeerd staan, kunnen ook mee stappen met de rij.